PODPORUJEME

OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE DETSKÁ ŽELEZNICA KOŠICE

Detská železnica v Košiciach je jediným miestom na Slovensku, kde si môžu deti a mládež na vlastnej koži vyskúšať vypraviť vlak a priamo sa podieľať na riadení železničnej dopravy a prevádzke. Je to unikát, pretože prísne normy na veľkej železnici toto neumožňujú!

Detská železnica na webe

OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE DETSKÁ ŽELEZNICA KOŠICE

Detská železnica v Košiciach je jediným miestom na Slovensku, kde si môžu deti a mládež na vlastnej koži vyskúšať vypraviť vlak a priamo sa podieľať na riadení železničnej dopravy a prevádzke. Je to unikát, pretože prísne normy na veľkej železnici toto neumožňujú!

Detská železnica na webe

Občianske združenie Vrbovčan

Občianske združenie (OZ) Vrbovčan vzniklo v roku 2016. Dalo si za cieľ oživiť  kultúrny  a  spoločenský  život  obyvateľov mestskej  časti  Vrbovec. Na svoju činnosť využíva objekt bývalej MŠ, ktoré chce  aktivitami obyvateľov a  v spolupráci s vedením mesta prebudovať na komunitné centrum (KC) tejto mestskej časti.

Tomáš Možný - kickboxer

Momentálne jeden z najúspešnejších kickboxerov domácej scény Tomáš Možný známy aj pod prezývkou The Slovak Giant.

Tomáš Možný na webe

Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom

Škola bola založená po dôkladnom zvážení potreby vzniku takéhoto druhu školy v Košiciach. Základným motívom založenia bolo poskytnutie rodičom možnosť voľby pri vzdelávaní ich detí s diagnózou, ktorá zásadným spôsobom  ovplyvňuje celkové fungovanie ich života. Prax totiž ukazuje, že integrácia medzi intaktnú populáciu v bežných triedach ZŠ nie je vždy najprijateľnejším riešením.

Žiakmi školy sú prioritne deti s diagnózou autizmus a iné pervazívne vývinové poruchy bez mentálneho postihnutia /Aspergerov syndróm, HFA, Atypický autizmus a iné/.

LIBA ACADEMY

Hokejová akadémia Igora Libu je špeciálne zameraná na mladých hráčov hneď od začiatku ich hokejového vývoja, tak, aby získali čo najlepšie návyky pre svoj hokejový rast.

Tak ako v zahraničí existuje veľa mimoklubových výberov, aj na Slovensku začína fungovať mnoho výberov hráčov rôznych ročníkov, niektoré fungujú skvele, iné horšie. Našou prioritou je podpora talentovaných jedincov zo širokej športovej oblasti od útleho veku, ktorí majú o svoj športový rast predovšetkým vlastný záujem, bez ohľadu na klubovú príslušnosť. Jedná sa o celoročnú spoluprácu vhodne doplňujúcu "klubové povinosti" bez konfliktu.

Igor Liba Academy - webstránka

Košice Crows

Hádzanársky tím Košice Crow

Košice Crows - webstránka

Občianské združenie Vrbovčan

Občianske združenie (OZ) Vrbovčan vzniklo v roku 2016. Dalo si za cieľ oživiť  kultúrny  a  spoločenský  život  obyvateľov mestskej  časti  Vrbovec. Na svoju činnosť využíva objekt bývalej MŠ, ktoré chce  aktivitami obyvateľov a  v spolupráci s vedením mesta prebudovať na komunitné centrum (KC) tejto mestskej časti.

HC Košice

Hokejový klub HC Košice

HC Košice - webstránka

Basketbalový klub JF Košice

Basketbalový klub JF Košice vznikol v roku 2015 ako Občianske
združenie , ktoré bolo pokračovateľom basketbalového klubu ESPRIT
Košice , ktorý sa vybojoval v sezóne 2014/2015 víťazstvom v 1. lige
právo účasti v SBL lige.

webstránka klubu JF Košice

Občianske združenie TVOJA ŠANCA Košice

Príspevok na dozrealizovanie a dozariadenie denného stacionára a relaxačno pracovnej zóny pre hendikepované deti.

Webstránka
Nastavenie cookie               © 2023 KIMEX - váš spoľahlivý obchodný partner